<< Ovládání systému MACH3 | Robotika - NC-stroje | Cvičení >>

Přípravné funkce G

G00Rychlé polohování (rychloposuv)
G01Lineární interpolace
G02Kruhová interpolace ve směru hod. ručiček
G03Kruhová interpolace proti směru hod. ručiček
G04Časová prodleva
G17Volba pracovní roviny X-Y
G18Volba pracovní roviny X-Z
G19Volba pracovní roviny Y-Z
G21Prázdný blok
G23Podmíněný skok
G24Programování poloměrů
G25Skok do podprogramu
G26Programový cyklus
G27Programový skok
G28Skok do jiného programu
G31Najetí na sondu
G33Řezání závitů
G50Zrušení lokálního souřadného systému systému
G51Nastavení lokálního souřadného systému
G61Hrubování kuželové plochy
G62Hrubování rádiusu vydutého
G63Hrubování rádiusu vypuklého
G64Podélný hrubovací cyklus
G66Zapichovací cyklus
G68Čelní hrubovací cyklus
G72Obdélníkový cyklus
G73Cyklus vrtání s prodlevou
G78Závitovací cyklus
G79Závitovací cyklus šikmým přísuvem
G81Vrtací cyklus
G83Vrtací cyklus s výplachem
G85Vystružovací cyklus
G90Absolutní programování
G91Inkrementální (přírůstkové) programování
G92Zadání momentální polohy nástroje v osách X a Z, definice počátku souřadného systému
G94Posuv v jednotkách mm/min
G95Posuv v jednotkách mm/ot.
G96Konstantní řezná rychlost
G98Najetí do referenčního bodu

Pomocné funkce M

M0stop programu
M1volitelný stop programu
M2konec programu
M3pravé otáčky vřetena
M4levé otáčky vřetena
M5stop vřetena
M8spuštění chlazení
M9zastavení chlazení
M10otevření čelistí sklíčidla, kleštiny
M11sevření čelistí sklíčidla, kleštiny
M14vysunutí pinoly koníku
M15zasunutí pinoly koníku
M18zrušení režimu C osy
M19zapnutí režimu C osy
M29pevné závitování (synchronizace vřetena s posuvem)
M30konec programu (reset)
M37brzda vřetene zapnuta (jen při M19)
M38brzda vřetene vypnuta
M68odebírání kusů vyklopit
M69odebírání kusů zaklopit
M73pravé otáčky poháněných nástrojů
M74levé otáčky poháněných nástrojů
M75zastavení otáček poháněných nástrojů
M98volání podprogramu
M99konec podprogramu, programový skok
M1000 až M1360orientovaný stop vřetena ve stupních
M10000 až M14096orientovaný stop vřetena (4096 bodů = 360 stupňů)