<< | NXC programování | Bricx Command Center >>

Vývoj jazyka NXC

NQC (Not Quit C - ne docela C)

 • vyšší programovací jazyk pro programování první verze robotického Lega RXC podobný jazyku C
 • autor David Baum, další vývoj John Jansen
 • free alternativa programovacího nástroje proti komerčním grafickým nástrojům RXC Code a RoboLab
 • možnost kompilace kódu programu z příkazové řádky nebo pomocí systému Bricx Command Center

#define MOVE_TIME 100
#define TURN_TIME 85
task main()
{
 while(true)
 {
  OnFwd(OUT_A+OUT_C);
  Wait(MOVE_TIME);
  if (Random(1) == 0)
  {
   OnRev(OUT_C);
  }
  else
  {
   OnRev(OUT_A);
  }
  Wait(TURN_TIME);
 }
}

NBC (Next Byte Codes - NXT strojový kód)

 • nižší programovací jazyk pro efektivní programování dalších verzí robotického Lega NXT a EV3, autor John Jansen
 • tvorba programů pomocí instukcí podobných Assembleru pro efektivní překlad do strojového kódu řídící jednotky pomocí kompilátoru NBC
 • možnost tvorby velmi úsporných a rychlých řídících programů pomocí textového editoru a kompilace z příkazového řádku
 • možnost využití vývojového prostředí Bricx Command Center

#define MOVE_TIME 4000
#define SPEED 100
#define DECREMENT 25
dseg segment
 Speed byte
 wRandom byte
dseg ends
thread main
 set Speed SPEED
 OnFwd(OUT_BC, Speed)
 wait MOVE_TIME
 sub Speed, Speed, DECREMENT
 Random(wRandom,2)
 brtst EQ, Then, wRandom
 Else:
  OnRev(OUT_BC, Speed)
  jmp EndIf
 Then:
  OnFwd(OUT_BC, Speed)
 EndIf:
  wait MOVE_TIME
  Off(OUT_BC)
  exit
endt

NXC (Not eXactly C - ne úplně C)

 • nová verze vyššího programovacího jazyka vyvinutá z verze NQC
 • jazyk určen pro další verzi robotického Lega NXT a EV3, autor John Jansen
 • využití vývojového prostředí Bricx Command Center a kompilátoru NBC k tvorbě řídících programů
 • protiváha ke komerční verzi systému RobotC od firmy LEGO

SPC (SuperPro C)

EVC (EV3C)

 • programování nové verze EV3 přímo v jazyce C