<< Plánování výuky | Metodika | Publikování informací pro výuku >>

Skupinová výuka

 • frontální výuka v počítačové nebo odborné učebně vybavené počítači nebo notebooky
 • velikost skupiny v učebně max. 16 žáků (polovina třídy)

Metody výuky

 • obecný výklad
  • sdělení obecných informací k danému tématu
  • žáci sledují, odpovídají na aktivační dotazy a pořizují si poznámky
  • podpora prezentací a výukovým webem
 • společné praktické úlohy
  • jednodušší výukové úlohy s časem zpracování 10 - 45 minut
  • celá skupina řeší společnou praktickou úlohu
  • zadání obsahuje návod, hrubý postupy řešení a náměty pro alternativní řešení
  • žáci spolupracují ve dvojicích nebo trojicích
  • konzultace a podpora ze strany učitele
  • podpora prezentací a výukovým webem
 • opakovací testy
  • žáci na začátku výukového cvičení odpovídají ústně nebo písemně na opakovací sadu otázek
  • vyhodnocení písemných testů je součástí klasifikace předmětu
  • podpora prezentací a výukovým webem
 • opakovací cvičné úlohy
  • jednodušší cvičné úlohy s časem zpracování do jedné vyučovací hodiny
  • zadání obsahuje požadavky a cíle, požadavky na způsob řešení a náměty pro alternativní řešení
  • žáci spolupracují ve dvojicích nebo trojicích
  • konzultace a podpora ze strany učitele
  • podpora prezentací a výukovým webem

Týmová a projektová výuka

 • komplexní projetové úlohy s možností alternativních řešení
 • praktické úlohy většího rozsahu s časem zpracování dvě a více vyučovacích hodin
 • žáci pracují v týmech, které jsou sestaveny podle jejich návrhu
 • učitel má možnost měnit složení týmů
  • snaha o vyvážení schopností a o podporu týmové spolupráce

Podpora studentských aktivit

 • třídní a školní robotické soutěže
 • prezentace žákovských projektů
 • příprava a účast na meziškolních soutěžích
  • Soutěž technické tvořivosti mládeže, Robocup, ...