<< Technické zabezpečení výuky | Metodika | Vhodné metody výuky >>

Plánování výuky s podporou výukových obsahů

 • Plánované výstupy a monitorovací indikátory
  • je třeba si ujasnit, jaké činnosti bude nutné v KA 02 splnit a vykazovat
  • monitorovací indikátory jsou závazné a bude nutné dokazovat jejich splnění
 • Učitelské a skupinové plány
  • stanovení, v jakých ročnících bude bude začleněna výuka
  • zmapování velikosti tříd a skupin, kde bude výuka probíhat s ohledem na počty podpořených žáků
  • časová koordinace výuky s ohledem na počty a typy dostupných robotických sad
 • Tématické plány
  • úprava stávajících tématických plánů pro daný předmět a ročník
  • úprava charakteristik, cílů a osnov v ŠVP
 • Plánování tvorby obsahů
  • tématické členění výukových obsahů podle tématických plánů
  • rozdělení prací mezi dvojici řešitelů v daném modulu