<< Příprava učitelů | Metodika | Plánování výuky >>

Nabídka vybavení

Příprava robotických sad

Organizace dílů v sadě

 • jednotné uspořádání starší sady Lega do zakoupeného pořadače
 • vytvoření kontrolního plánu sady - ke stažení
 • označení důležitých dílů v sadě lihovým fixem podle čísla sady
 • označení pořadače evidenčním číslem sady

Ukázky

Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Použití robotických sad ve výuce

Organizace výuky v počítačové učebně nebo odborné laboratoři

 • výuka probíhá převážně formou praktických cvičení po skupinách max 15 - 16 žáků
 • žáci pracují v týmech (dvojicích, trojicích, max. 4 žáci)
 • každý tým používá jednu robotickou sadou a zodpovídá při výuce za její obsah
 • každý tým používá jednu volnou (přidanou) židli pro pořadač s díly
 • vlastní stavba probíhá na pracovním (PC) stole

Skladování robotických sad

 • zajištění uzamykatelných prostor - skříň, místnost

Evidence a kontrola obsahu sad

 • označení pořadačů inventárním číslem
 • nutnost zabránění promíchání dílů z různých sad při výuce
  • označení akčních(dražších) prvků permanentním fixem podle čísla sady
 • pravidelná kontrola akčních dílů na začátku a na konci každého cvičení
 • úplná kontrola dílů při předávání sady jinému týmu nebo učiteli
 • vytvoření kontrolního/předávacího formuláře - ke stažení

Zajištění programového vybavení

 • nutnost naplánování výuky ve vhodné učebně
 • nutnost předinstalace SW
  • místní licence NXT SW
  • Free Bricx Commanderu
  • Lego Digital Designeru