<< Programování senzorů | NXC programování | Testovací robot NXT >>

Cvičení 03 - Stavba a NXC programování robota

Příprava řešení projektové úlohy

 • učitel vysvětlí zadání, cíle a postupy řešení jednotlivých úloh
 • učitel vyzve skupinu k vytvoření řešitelských skupin (2 - 4 žáci podle počtu sad a žáků)
 • žáci vytvoří za podpory učitele řešitelské skupiny
 • učitel vytvoří seznamy skupin a přidělí skupinám číslo XX
 • skupiny převezmou robotické sady a provedou kontrolu jejich úplnosti pomocí kontrolního listu
 • učitel vysvětlí zadání projektové úlohy a upřesní požadavky na zpracování

Zadání úlohy

Úkol 01 - Stavba robota

 • podle dokumentace a typu přidělené sady Lega NXT sestavte čtyřkolový mobilní robot

Postup stavby robota

Stopař - stavební návod

Úkol 02 - Modelování robota

 • pomocí CAD systému Lego Digital designer vytvořte 3D model čtyřkolového mobilního robota
 • vytvořte dokumentaci modelu robota v systému Lego Digital Designer
 • pro prezentaci úlohy připravte 3 snímky modelu z LDD a 3 fotografie sestavy robota

The video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

Úkol 03 - Programování robota

 • v systému Bricx Command Center vytvořte program pro plynulé řízení robota po zadané kontrastní linii
 • pro řízení pohybu použijte barevný (sada 8547) nebo světelný senzor (sada 9797)

Parametry programu

 • umožní nastavení hodnot MIN a MAX intenzity zaznamenané senzorem
 • umožní nastavení citlivosti řízení pohybu
 • po spuštění zobrazí hodnoty MIN a MAX intenzity odraženého světla
 • po stisku tlačítka Enter spustí pohon motorů a zahájí sledování stopy

Princip plynulého řízení

Zvětšit

Vývojový diagram

Zvětšit

Řešení úlohy

Úkol 03 - Testování robota na testovací dráze

 • otestujte a nastavte citlivost a rychlost robota pro průjezd po zadané linii
 • změřte a zaznamenejte čas průjezdu

Příklad testovací dráhy

Zvětšit

Úkol 04 - Prezentace řešení úlohy

 • vytvořte v systému MS PowerPoint prezentaci týmové úlohy a uložte ji do souboru skupina-xx.pptx
 • použijte připravené soubory a prezentaci upravte podle předlohy
 • struktura prezentace
  1. Úvodní snímek - škola, logo, předmět, třída, název úlohy, jména řešitelů
  2. Zadání projektu - názvy úloh a základní úkoly
  3. Stavba robota - 3x foto robota
  4. Model robota - 3x foto modelu robota
  5. Řídící program - vývojový diagram + popis NXC programu + zdrojový kód s komentáři
  6. Ukázka řízení - videoukázka robota v akci
  7. Zhodnocení projektu - výčet problémů, popis řešení, celkové zhodnocení projektu

Ukázka prezentace projektu

The video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.