<< Programování motorů | NXC programování | Cvičení 03 - Programování robota NXC >>

Programování senzorů

Ukázka programu pro zobrazení stavu senzorů

task main(){
  SetSensorTouch(IN_1);  //Port 1 - Dotykový senzor
  SetSensorSound(IN_2);  //Port 2 - Zvukový senzor
  SetSensorLight(IN_3);  //Port 3 - Světelný senzor
  SetSensorLowspeed(IN_4); //Port 4 - Ultrazvukový senzor
  while(1){
    TextOut(0, LCD_LINE1, "Dotykovy", true);
    TextOut(0, LCD_LINE2, "Svetelny");
    TextOut(0, LCD_LINE3, "Zvukovy");
    TextOut(0, LCD_LINE4, "UZvukovy");
    NumOut(70, LCD_LINE1, SENSOR_1);
    NumOut(70, LCD_LINE2, SENSOR_3);
    NumOut(70, LCD_LINE3, SENSOR_2);
    NumOut(70, LCD_LINE4, SensorUS(IN_4));
    Wait(500);
  }
}