<< Využití LCD displeje | NXC programování | Programování zvuku >>

Vlastnosti tlačítek - Buttons

 • tlačítka na programovatelné kostce mohou pracovat ve dvou režimech

Režim ovládání

 • ovládání a nastavení kostky
 • využití menu na displeji pro volbu funkcí kostky

Režim programového řízení

 • ovládání a řízení běhu programu
 • stisk libovolného tlačítka je možné v programu testovat a vyhodnotit

Identifikace tlačítek

TlačítkoČísloČíselný názevPopisný název
Konec0BTN1BTNEXIT
Vpravo1BTN2BTNLEFT
Vlevo2BTN3BTNRIGHT
Enter3BTN4BTNCENTER

Stavy tlačítek

StavDefinovaná konstanta
StisknutoBTNSTATE_PRESSED_EV
Stisknuto déleBTNSTATE_LONG_PRESSED_EV
Uvolněno krátceBTNSTATE_SHORT_RELEASED_EV
Uvolněno déleBTNSTATE_LONG_RELEASED_EV
 • krátký stisk/uvolnění - do 2s
 • dlouhý stisk/uvolnění - přes 2s

Zjištění stavu tlačítka

Nastavení stavu tlačítka

Ukázka využití tlačítek v NXC programu

Čítač stisků

task main(){
 int pocet = 0;                 // deklarace proměnné pro počet stisků
 TextOut(5, LCD_LINE1, "Aktualni pocet:");   // výpis textu
 NumOut(40, LCD_LINE3, pocet);         // zobrazené počtu stisků
 while(!ButtonState(BTNCENTER)){        // opakování dokud nebude stisknuto centrální tlačítko
  if(ButtonState(BTNLEFT)){          // kontrola stisku levého tlačítka
   pocet -= 1;                // odečtení stisku z aktuálního počtu
   while(ButtonState(BTNLEFT));        // smyčka pro čekání na uvolnění levého tlačítka
   ClearLine(LCD_LINE3);           // smazání řádku displeje s počtem stisků
   NumOut(40, LCD_LINE3, pocet);       // zobrazení nové hodnoty počtu stisků
  }
  if(ButtonState(BTNRIGHT)){          // kontrola stisku pravého tlačítka
   pocet += 1;                // přičtení stisku z aktuálního počtu
   while(ButtonState(BTNRIGHT));       // smyčka pro čekání na uvolnění pravého tlačítka
   ClearLine(LCD_LINE3);           // smazání řádku displeje s počtem stisků
   NumOut(40, LCD_LINE3, pocet);       // zobrazení nové hodnoty počtu stisků
  }
 }
 ClearScreen();                 // smazání displeje
 TextOut(5, LCD_LINE1, "Konecny pocet:");    // výpis textu
 NumOut(40, LCD_LINE3, pocet);         // zobrazení konečného počtu stisků
 while(true);                  // smyčka čekání na ukončení programu
}