<< Základy jazyka NXC | NXC programování | Využití ovládacích tlačítek >>

Vlastnosti displeje

 • LCD displej na NXT je bodový dvojbarevný s rozlišením 100x64 pixelů
 • na displeji lze zobrazit jednotlivé body, čáry, kružnice a jednoduchou rastrovou grafiku
 • počátek souřadnic pro zadání polohy obrazového bodu je v levém spodním rohu displeje
 • pro výpis textu je k dispozici 8 textových řádků - LCD_LINE1 až LCD_LINE8
 • na každém řádku je 20 pozic pro textové znaky

Základní funkce pro vykreslování a vypisování na displeji

ZobrazeníFunkce
BodPointOut(x,y)
ČáraLineOut(x1,y1,x,y2)
KružniceCircleOut(x,y,poloměr)
ObdélníkRectOut(x,y,šířka,výška)
Číselná hodnotaNumOut(x,y,jméno proměnné)
TextTextOut(x,y,text)
Mazání displejeClearScreen()
Obnovení obrazuResetScreen()
Časová prodlevaWait(milisekundy)
Časové konstantySEC_1, SEC_2, .... SEC_10

Ukázky využití funkcí pro zobrazení na displeji

Výpis čísel

task main()
{
  int x=0;
  do
  {
   x = x + 1;        //cyklické zvyšování řídící proměnné
   NumOut(45, LCD_LINE4, x); //zobrazení hodnoty x uprostřed displeje
   Wait(500);        //prodleva 0,5 s
  }
  while (x < 10)
}

Výpis textu

task main()
{
  for (int i=0; i<8; i++)
  {
    TextOut(0, LCD_LINE1-i*8, "Radek "+NumToStr(i)); //sestavení textu a čísla
    Wait(SEC_1);                   //prodleva 1 s
  }
}

Kreslení obdélníka

task main()
{
  RectOut(20, 20, 60, 20);
  TextOut(40, LCD_LINE5, "STOP");
  Wait(SEC_5);
}

Kreslení kružnic

task main()
{
  int x = 0;
  repeat(10)
  {
    CircleOut(50, 32, x);
    Wait(SEC_1);
    x=x+2;
  }
  Wait(SEC_5);
}