<< 01 - Stopař | Kurzy - cvičení | 03 - Řízení robota >>

Popis úlohy

 • robot detekuje překážky a vybírá volnou cestu při průjezdu bludištěm
 • robot používá pro detekci překážek utrazvukový senzor
 • pro jednoduchost tvoří bludiště jen pravoúhlé cesty

Testovací bludiště

Obdélník

Slalom

Labyrint

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

Vlastnosti ultrazvukového senzoru

Obdélník

 • po přiblížení k překážce provede robot otočení o 90 stupňů vlevo
 • pokračuje v kolmém směru k další překážce, kde se akce opakuje
 • při použití 4 překážek se bude robot pohybovat po obdélníkové dráze
Zvětšit Zvětšit

Slalom

 • po přiblížení k rohové překážce provede robot otočení o 90 stupňů vlevo
 • po otočení ihned kontroluje, zda je v cestě stále překážka
 • pokud ano, došlo k otočení na nevhodnou stranu
 • robot se přetočí o 180 stupňů a pokračuje k další rohové překážce
Zvětšit Zvětšit

Labyrint

 • řízení robota má dvě fáze - fázi učení a fázi opakování

Fáze učení

 • robot zatáčí při detekci vždy na jednu stranu - například vlevo
 • pokud i po zatočení vlevo detekuje senzor překážku, zatočí na opačnou stranu - vpravo
 • výsledný směr zatáčky je zaznamenán do datového souboru v číselné formě 0 - vlevo, 1 - vpravo
 • po projetí pravoúhlým labyrintem je program pozastaven tlačítkem
 • robot je připraven zopakovat průjezd labyrintem již bez omylů - zatočí vždy správným směrem

Fáze opakování

 • po dalším stisku tlačítka robot opakuje průjezd labyrintem
 • při detekci překážky načte robot ze souboru uložené číslo a zvolí správný směr zatáčky
 • po projetí labyrintem stačí znovu stisknout tlačítko, robot se zastaví a program se ukončí
Zvětšit
Zvětšit

Ukázka robota

Zvětšit