<< Bricx Command Center | NXC programování | Základy jazyka NXC >>

Základní pojmy

Algoritmus

 • obecně stanovení jednoznačného postupu počítačového zpracování dat
 • v robotice jednoznačný postup řešení programového řízení robota

Vlastnosti počítačového algoritmu

 • jednoznačnost
 • hromadnost
 • konečnost

Algoritmizace

 • výchozí fáze tvorby složitějších počítačových programů
 • Fáze algoritmizace
  • analýza úlohy, upřesnění zadání a stanovení koncepce řešení
  • rozdělení úlohy na jednotlivé kroky, podúlohy nebo datové objekty
  • stanovení jednoznačné návaznosti kroků a podúloh
  • vytvoření dokumentace pro tvorbu počítačového programu v zadaném jazyce

Zápis algoritmu

 • přehledné zachycení algoritmu v textové nebo grafické formě

Vývojové diagramy

Vlastnosti

Značky VD

Zvětšit

Příklad VD

Zvětšit